Kurs dla kandydatów an członków rad nadzorczych

Poniżej znajdziesz arkusz egzaminacyjny, który składa się z pytań jednokrotnego wyboru.

Wszystkie pytania są obowiązkowe i należy udzielić na nie odpowiedzi przed wysłaniem formularza.

W pełnej wersji egzamin składa się ze 100 pytań losowanych z całej dostępnej puli.
Wersja demonstracyjna oferuje egzamin tylko z 10 pytań.
1. Kodeks spółek handlowych nie reguluje:2. Spółkami handlowymi kapitałowymi są:3. Spółkami handlowymi osobowymi są:4. Wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji, za jej zobowiązania:5. Sprzedaż udziałów albo akcji dokonana przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej jest:6. Bezwzględną większość głosów, w rozumieniu kodeksu spółek handlowych, stanowi:7. W rozumieniu kodeksu spółek handlowych, spółka handlowa jest spółką dominującą, gdy:8. Przedmiotem wkładu do spółki akcyjnej:9. Czynność prawna dokonana przez spółkę kapitałową bez wymaganej wyłącznie statutem/umową spółki zgody rady nadzorczej, jest:10. Zawarcie umowy zbycia nieruchomości przez spółkę akcyjną, której statut dla takiej czynności wymaga wyłącznie uchwały zarządu, bez jej podjęcia jest: